NATi Jong Sterre-program vir Opkomende Toneelskrywers

Die Jakes Gerwel Stigting (JGS) nooi voornemende dramaturge uit om aansoek te doen vir ’n drie-weeklange mentorskapprogram. Suksesvolle kandidate sal na die Stigting se skrywershuis in Paulet Somerset-Oos genooi word om aan hulle toneelstukke te werk wat by die Suidoosterfees in 2023 sal debuteer.

Die NATi Jong Sterre-program, wat fokus op vaardigheidsontwikkeling en ook die ondersteuning en bevordering van jong, opkomende talent, is ’n gesamentlike projek van leiers in die uitvoerende kunste: NATi (Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief), die Jakes Gerwel Stigting, Suidoosterfees, Kunste Onbeperk en Kunstekaap.

Aansoeke vir die program moet per e-pos gestuur word aan die uitvoerende direkteur van die Jakes Gerwel Stigting Theo Kemp: theo@jgf.org.za teen 27 Mei 2022.

Aansoeke moet die volgende insluit:

  • ’n Nuwe toneelstuk of ’n uittreksel uit ’n nuwe toneelstuk in Afrikaans of Engels
  • ’n Kort CV van die kandidaat
  • ’n Motiveringsbrief vir die aansoek vir deelname aan die program.

Let asseblief op: Geen toneelstuk wat reeds voorheen opgevoer is, of wat reeds deur die proses van teksontwikkeling of mentorskap is, sal oorweeg word nie.

Die name van die suksesvolle kandidate sal op 24 Junie 2022 aangekondig word, waarna die volgende sal paasvind:

  • Die verkose kandidate sal na die Stigting se idilliese Paulet Huis met sy uitgestrekte tuin en kreatiewe atmosfeer in Somerset-Oos in die Oos-Kaap vertrek om mentorskap te ontvang vanaf 25 Julie tot 14 Augustus 2022.
  • Bekende aktrise en teatermaker Lee-Ann van Rooi sal die kandidate lei en mentor om hul tekste te ontwikkel en te slyp.
  • Die Jong Sterre-toneelstukke sal verder ontwikkel word onder leiding van die gerespekteerde dramaturg en regisseur Rafiek Mammon wat die individuele projekte en verhoogbestuur sal behartig vir uiteindelike opvoering tydens die Suidoosterfees van 2023.
  • Die toneelskrywers sal die geleentheid kry om uittreksels uit hul stukke by die Teksmark van Kunste Onbeperk, die aanbieder van KKNK, op die planke te bring.

Die Jakes Gerwel Stigting sal deelnemers se reiskostes na en van Somerset-Oos, sowel as hul akkommodasie, spyseniering en onderrig by Paulet Huis, dek. Die Suidoosterfees en NATi sal die produksiekostes van die stukke dra. Kunstekaap sal ondersteuning bied in die vorm van repetisiesale, dekor, rekwisiete, kostuums en tegniese hulp.

Die ondersteuning en mentorskap wat aan talentvolle individue gegee word wat ’n helpende hand benodig, eer die nalatenskap van die gestorwe professor Jakes Gerwel wat ’n leidende rol gespeel het in die ontstaan van die Suidoosterfees, ’n onderneming wat inklusiwiteit in die kunste bevorder. Die Jakes Gerwel Stigting sit professor Gerwel se bydrae tot die samelewing voort deur die bevordering van projekte wat opvoeding, kuns en kultuur sowel as maatskaplike geregtigheid in Suid-Afrika bevorder. Die historiese Paulet Huis is aan die Jakes Gerwel Stigting geskenk na die afsterwe van professor Gerwel deur sy vrou, Phoebé Gerwel, met die spesifieke doel om dit as ’n skrywershuis te gebruik.

NATi is ’n organisasie sonder winsbejag wat fokus op die bevordering van Afrikaanse teater wat inklusief is en tot voordeel strek van die breë Suid-Afrikaanse kunssektor.