Argief

André Landman

Klik hier om toegang te kry tot die Jakes Gerwel-argief wat deur die Nelson Mandela Stigting gehuisves word. Dié argief, wat essays, toesprake, foto’s en ander dokumente oor of deur Professor Jakes Gerwel insluit, maak ’n waardevolle bydrae tot ons letterkundige, politiese en historiese landskappe en bevat belangrike bronne vir navorsers. Die bedrewe en gerespekteerde argivaris André Landman is aan die stuur van hierdie projek en sal die argief voortdurend aanvul en in stand hou.