Oor die stigting

Die Jakes Gerwel Stigting is opgerig met die doel om die nalatenskap van Gert Johannes (Jakes) Gerwel – ’n individu wat uitgeblink het as opvoeder, bevryder, beskermheer van die kunste, besigheids- en gesinsman.  Die waardes van hierdie seun van die Kaap, oorspronklik van Kommadagga in die Oos-Kaap, wat die hoogste vlakke van toewyding en eerlikheid van homself en ander verwag het, word nagestreef deur die aktiwiteite van die Stigting.

Die ideale van ’n oop, nie-rassige samelewing, gegrond op die demokratiese waardes soos vervat in die Suid-Afrikaanse grondwet (1996), bied die konteks waarbinne mev. Phoebe Gerwel, weduwee van prof. Jakes Gerwel, die stigting op die been gebring het.

Dit is om hierdie rede dat sosiale transformasie in ons samelewing deur die Jakes Gerwel Stigting ondersteun word deur projekte aan te pak met die oog op menslike ontwikkeling in die volgende velde: kuns en kutuur, opvoedkunde, welsyn en sport.

Die verligting van armoede is ’n verdere dwingende doelstelling van die Stigting, deur onderskraging te bied aan die armes en minderbevoorregtes.

Die Jakes Gerwel Stigting streef daarna om ’n vry en regverdige samelewing te help skep; ’n samelewing waarin al die burgers aktief kan deelneem en saamwerk om gelykheid vir almal – ongeag klas, geloof of etnisiteit – te bewerkstellig. Dit bly die oorhoofse motivering en bestaansrede vir die oprigting van die Jakes Gerwel Stigting.