Doelstellings

Doelstellings

Die Jakes Gerwel Stigting …

  • Vier die nalatenskap van die ontslape professor Jakes Gerwel
  • Ontwikkel die talente van opkomende skrywers uit benadeelde gemeenskappe
  • Strewe na gelykheid in Suid-Afrika se ongelyke sosio-ekonomiese werklikheid
  • Dra by tot die uitbreiding van die Suid-Afrikaanse letterkunde
  • Help leerders om te verstaan wat hulle lees

Fokus

Die Jakes Gerwel Stigting fokus op die bevordering en uitbouing van die Suid-Afrikaanse letterkunde met die volgende breë fokusareas in gedagte:

  • Om alle genres van die Suid-Afrikaanse letterkunde te verryk en te verruim
  • Om nuwe perspektiewe en ervaringswêrelde te laat hoor
  • Om veral opkomende skrywers en nuwe stemme te onderskraag
  • Om ’n waardering vir die literêre kuns vanaf ’n jong ouderdom by Suid-Afrikaners aan te moedig