Opwindende geleentheid vir opkomende skrywers

Die Jakes Gerwel Stigting wat homself beywer vir die bevordering van die letterkunde in die wydste sin denkbaar, bied saam met NB-uitgewers ’n opwindende mentorskapsprogram vir opkomende skrywers aan. Hierdie projek word vanjaar vir die eerste keer van stapel gestuur en het ten doel om nuwe stemme en stories na die Suid-Afrikaanse literatuur te bring. Die fokus is op sowel Afrikaanse en Engelse fiksie en nie-fiksie wat onderwerpe vanuit eie bodem aanraak.

Met hierdie mentorskapsprogram wil die Jakes Gerwel Stigting en NB-uitgewers die geleentheid bied aan belowende jong, ongepubliseerde skrywers om onder die leiding van ervare mentors, hulle vaardighede te slyp en hul manuskripte te ontwikkel. Die verdere doel is om manuskripte publiseerbaar te maak wat aan die uitgewershuis gestuur is, maar nog verder ontwikkel behoort te word. Sodoende word die opkomende skrywers se hande geneem op die moeilike pad na publikasie en sal hierdie projek die onderskraging bied om van ’n unieke verhaal met hope potensiaal ’n publiseerbare boek te maak.

Die gekose skrywers sal gereeld by die Jakes Gerwel Stigting se nuutgerestoureerde skrywershuis op Somerset-Oos in die Oos-Kaap saam met die mentors byeenkom om in groepsverband aan hulle boeke te skaaf. Verder sal kommunikasie oor die skryfwerk op ’n individuele basis tussen skrywer en mentor plaasvind.

Die eerste skrywers wat aan die projek sal deelneem, is Bronwyn Davis, Engela Ovies, Shana Fife en Sharon Mogoaneng. Elkeen van hierdie skrywers het uiteenlopende manuskripte met unieke invalshoeke na die uitgewer gestuur – van Davis se memoires, die Noord-Kaapse liefdesverhaal van Ovies, Fife se speurverhaal wat afspeel op die Kaapse Vlakte tot Mogoaneng se roman oor liefde en verlies.

Die gesoute redigeerder Suzette Kotzé-Myburgh en die befaamde skrywer Francois Bloemhof is die mentors.

Oor hierdie projek sê Bloemhof: “Vir ’n land se letterkunde om te kan aanhou floreer, is dit noodsaaklik dat nuwe skrywers gereeld na vore sal tree – mense met ánder stories om te vertel. Ek sien daarna uit om ons nuwe woordvennote by te staan en sal bly wees as dinge wat ek deur die jare geleer het vir hulle van waarde kan wees.”

Ook Kotzé-Myburgh is opgewonde oor die vooruitsigte: “Weens die hoë koste van professionele mentorskap gebeur dit selde indien ooit dat belowende aspirantskrywers ’n geleentheid soos dié kry – die Jakes Gerwel Stigting vul daarmee ’n groot gaping in die Suid-Afrikaanse skrywerswêreld.”

 

Medianavrae:

Theo Kemp

theo@jgf.org.za

021-0125185 | 083-4629613