Jong dramaturge word aangemoedig om te skep

Die Jakes Gerwel Stigting en die Suidoosterfees wil graag jong dramaturge onderskraag en aanmoedig om juis te midde van die huidige onsekere tye kreatief te wees. Om hierdie rede word ’n uitsonderlike geleentheid aan jong dramaturge gebied om onder professionele en intensiewe mentorskap aan hulle dramatekste te skaaf. Hiermee word erns geneem met die ontwikkeling en bevordering van ontluikende talent en die fokus is dus op dramaturge wat aan die begin van hulle loopbane staan en nog nuut in die bedryf is.

Abduragman Adams sal vanjaar die mentor wees van hierdie ontwikkelingsprojek. Adams is bekend as veral TV- en film-akteur wat geken word aan onder meer sy rol in die sepie Suidooster. Hy is verder by verskeie projekte betrokke as regisseur en dramaturg; en werk verder as drama-dosent.

Belangstellendes moet teen 26 Junie 2020 hul nuutgeskrewe dramatekste, of ’n uittreksel daaruit, tesame met ’n kort CV stuur na theo@jgf.org.za

Geen bestaande werk wat reeds opgevoer is, sal oorweeg word nie.

Die suksesvolle kandidate sal die geleentheid gebied word om vir ’n tydperk van drie weke in September in die Jakes Gerwel Stigting se skrywershuis, Paulet Huis, in Somerset-Oos in die Oos-Kaap te gaan skryf. Hierdie sjarmante en ouwêreldse huis met sy ruim kamers, elegante leefvertrekke en lowergroen tuin bied die ideale omgewing om onverstoord kreatief te kan skryf. Die reis- en verblyfkostes asook maaltye van die gekose skrywers sal deur die Jakes Gerwel Stigting gedek word.

Met hierdie projek wat mentorskap bied aan talentvolle individue wat andersins nie toegang daartoe sou gehad het nie, word die passie van wyle professor Jakes Gerwel voortgesit. Die Jakes Gerwel Stigting is juis in die lewe geroep met die doel om die nalatenskap van Gerwel – wat uitgeblink het as opvoeder, bevryder, beskermheer van die kunste en kundige besigheidsman – deur relevante projekte uit te bou. Voorts werk die Stigting en die Suidoosterfees, wat op inklusiwiteit in die kunste fokus en die instrumentele rol van prof Gerwel in sy ontstaan gedenk, dus graag saam as vennote in hierdie projek.

Prof Gerwel se geliefde Paulet Huis is na sy dood deur sy weduwee, mev Phoebé Gerwel, aan die Stigting geskenk met die doel om dit as skrywershuis in te rig.

Na afloop van die mentorskapsprogram sal die tekste van die jong dramaturge oorweeg word vir opvoering tydens die volgende Suidoosterfees.