Suidoosterfees 2018 Jakes Gerwel Diskoersreeks: Wat is die toekomswaarde van Afrikaans?

Datum: 28 April, 10:00
Tydsuur: 1 uur
Venue: kykNET & Kie-isiBaya
Kaartjies: Gratis
Taal: Afrikaans
Gesin
Met: Anne-Marie Beukes, Basil Kivedo, Conrad Steenkamp en Christo van der Rheede (gespreksleier)

Hierdie tema is van groot belang vir ouers wat moeilike besluite oor taal in die huis en op skoolvlak moet neem. Watter praktiese taalkeuses en metodes is daar vir ouers wat die beste moontlike geleenthede vir hulle kinders wil skep? Wat is die voor- en nadele van Engelseentaligheid en van meertaligheid? Wat is die beste maniere om kinders veeltalig groot te maak? Hoe raak taal kinders se lewensvordering, geleenthede, asook hul opsies op universiteitsvlak? Wat is die waarde van Afrikaans op universiteitsvlak en hoe kan dit behou word? Watter uitdagings is daar op die pad vorentoe? Kom luister hoe kenners hierdie komplekse vrae sinvol uitpak en aanspreek.

Ondersteun deur ATR

This theme is of utmost importance for parents who are forced to make difficult decisions concerning language at home and in schools. What practical language choices do parents have for their children? What are the advantages and disadvantages of both English as a singular language and multilinguality? What is the best way to raise children multilingually?

Lo mxholo ubaluleke gqitha kubazali abaphoqelelwe ukuba benze izigqibo ezinzima malunga nolwimi ekhaya nasezikolweni. Yiyiphi iilwimi ezisebenzayo abazali ababenabo ngabantwana babo? Ziziphi iingenelo kunye nokuphazamiseka kweesiNgesi nje ngolwimi olulodwa kunye nolwimi oluninzi Iyiphi indlela engcono kakhulu yokukhulisa abantwana ngeelwimi ezininzi?