Suidoosterfees 2018 Jakes Gerwel Diskoersreeks: Suid-Afrika kan werk – maar hoe?

Datum: 27 April, 10:00
Tydsuur: 1 uur
Venue: kykNET & Kie-isiBaya
Kaartjies: Gratis
Taal: Afrikaans
Gesin
Met: Frans Rautenbach, Sizwe Mpofu-Walsh, Jacques Pauw, Claire Bisseker en Waldimar Pelser (gespreksleier)

Ons uitdagings raak al groter: werkloosheid, armoede, korrupsie, misdaad, onverdraagsaamheid en gebrekkige onderwys. Dit is egter nie nou die tyd vir wanhoop nie, want Suid-Afrika kán werk. Met vars denke, kreatiewe planne, dapperheid en moue oprol kan die droom vir ons land en jong demokrasie tog bewaarheid word.

’n Paneel van kenners wat op verskillende gebiede navorsing oor Suid-Afrika doen, gesels oor hoe ons konstruktief kan bydra tot verandering.

With fresh ideas, creative plans and braveness, we can realize the dream for our country and young democracy. A panel of research experts discuss how we can contribute to change in a constructive manner.

Ngeengcamango ezintsha, izicwangciso zokudala kunye nobuchule, sinokuqonda iphupha lethu kwelizwe kunye nentando yesininzi. Iphaneli yeengcali zophando zixoxa ngendlela esinokuthi sincede ngayo utshintsho ngendlela eyakhayo.