Suidoosterfees 2018: Ingrid Jonker – In oënskou

Met: Petrovna Metelerkamp
Gespreksleier: Suzette Kotzé-Myburgh

Ingrid Jonker het oor die afgelope vyftig jaar ’n ikoon van die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse letterkunde geword tot in so ’n mate dat haar lewe en veral haar dood soms haar werk en die belangrike bydrae wat sy tot die literêre beweging van die Sestigers gemaak het, oorskadu.

Sedert haar dood is daar vele bespiegelings oor haar lewe en tragiese einde. Van dié vrae word beantwoord in ’n eerste omvattende biografie deur Petrovna Metlerkamp. Sy neem die leser saam deur Ingrid se grootwordjare, digterslewe, liefdesverhoudings en die laaste paar jaar van haar lewe, met nuwe inligting.

These questions are answered in a first, all-encompassing biography by Petrovna Metlerkamp. She takes the reader to Ingrid’s youth, poetic works, romantic relationships and the last years of her life, bringing new information to light in the process.

Le mibuzo iphendulwa kwi-biography yokuqala, ejikeleze yonke ngu-Petrovna Metlerkamp. Uthabatha umfundi kumtsha ka-Ingrid, imisebenzi yeengqungquthela, ubudlelwane bokuthandana kunye neminyaka yokugqibela yobomi bakhe, ukuzisa ulwazi olutsha ukukhanya kwenkqubo.

MEER INLIGTING

Datum: 28 April, 12:00
Tydsuur: 1 uur
Venue: Fluweelkamer
Kaartjies: Gratis
Taal: Afrikaans