Okokukhumbula

14 posts

A selection of tributes to Jakes Gerwel.
‘n Keuse van huldeblyke aan Jakes Gerwel.
18.01.1946–28.11.2012