Standing up for science

27 April 2024 @ 13:00 - 14:00
Artscape

Hierdie gerekende epidemioloog wat grondverskuiwende navorsing oor MIV gedoen het, was die leidende raadgewer in Suid-Afrika se reaksie op die pandemie. | This respected epidemiologist, who conducted ground-breaking research on HIV, acted as leading adviser during South Africa’s response to the pandemic.