In stede van stories | In cities of stories

28 April 2024 @ 13:00 - 17:00
Artscape

Liefde, verlies, trauma en die soeke na jouself en ander – dít is wat in die strate van stede gebeur en in boeke neerslag vind. | Love, loss, trauma and the search for the self and others – this is what happens in city streets and are eventually portrayed in books.