Geweld teen vroue – Waar is die mans?

28 April 2024 @ 14:30 - 15:30
Artscape

Maar selfs met inisiatiewe soos die sestien dae van aktivisme swyg die meeste mans. Hoe breek ons hierdie ketting van stilte en geweld? | But even during initiatives such as the sixteen days of activism, the silence of men is deafening. How do we stop the cycle of silent complicity and abuse?