Projekte

Skrywershuis

Ons is dankbaar teenoor mev. Phoebé Gerwel wat prof. Jakes Gerwel se geliefde historiese huis langs die Bosberge in die skilderagtige Somerset-Oos – sowat 200 km noord van Port Elizabeth in die Oos-Kaap – aan die Stigting geskenk het.

Hierdie eiendom wat vanjaar gerestoureer geword, sal in die toekoms as skrywershuis benut word. Een van die projekte waaraan ons tans werk, is om aan opkomende skrywers die geleentheid te bied om daar deur ’n indringende mentorskapsprogram op Somerset-Oos te kan gaan werk en skaaf aan hul manuskripte. Ons is op soek na jong skrywers wat ’n storie het om te vertel maar nie weet hoe om dit neer te pen nie – opkomende skrywers wat nie die inskrywingsfooie van kreatiewe skryfskole kan bekostig nie. Saam met Penguin Random House SA gaan ons saam met hierdie skrywers die pad stap om juis van daardie stories wat nog nie genoegsaam in die Suid-Afrikaanse letterkunde verteenwoordig word nie boeke te maak.

Hou die webwerf dop vir meer inligting.

Yoh!-projek

Die Jakes Gerwel Stigting bied vanjaar Yoh! vir die eerste keer aan by die Grassy Park Hoërskool op die Kaapse Vlakte – waar beide mev. Phoebé en prof. Jakes Gerwel diep spore getrap het. Yoh! word gefasiliteer deur dr. Thérèse Hulme, ’n ervare narratiewe terapeut en aanbieder van verskeie kreatiewe skryfprojekte oor die afgelope 13 jaar met jongmense in die Wes-Kaap.

Yoh! is tegelyk ’n kreatiewe skryfprojek met jongmense van Grassy Park en ’n mentorskapprojek met hul onderwysers.

Thérèse sê: “Oor die jare het ek agtergekom dat daar ryk bronne van eie ervaring, taal en wysheid in jongmense se lewens is. Hierdie bronne wag om ontgin te word. Die projek gaan oor kreatiewe skryfwerk as ontginning. Dit gaan ook oor my eie reaksies op die traumas wat die lewens van soveel Kaapse jongmense raak. Die projek hoop daarom om ʼn plek te word waar woede, miskenning, ontheemding, magteloosheid en verdriet gehoor en erken kan word. Terselfdertyd begin jongmense vir hulself sigbaar maak waaraan hulle waarde heg, soos respekvolle menseverhoudings, sosiale geregtigheid, deernis met dié wat swaarkry en om skoonheid te vind in die alledaagse.”

Dieper nog as die ontginning van taal gaan die projek daaroor om ’n vertrouensverhouding met jongmense te bou waarin hulle kan begin glo dat hulle iets van waarde het om te sê en dat daar iemand is wat dit wil hoor. Dit gaan oor geloof in jongmense se ervarings en om te leer luister.

Thérèse se ervaring is dat, wanneer onderwysers hierdie narratiewe benadering volg, hulle talent ontdek wat hulle verbaas en insigte en taal wat hulle ontroer – soms van jongmense van wie hulle dit die minste verwag. Yoh! is uiteindelik ’n projek van wedersydse ontdekking en opbou – en om uitdrukking in die digkuns en verskeie vorme daarvan te vind. Soos Adrienne Rich skryf:

My heart is moved by all I cannot save:
so much has been destroyed.

I have to cast my lot with those
who, age after age, perversely,

with no extraordinary power,
reconstitute the world.

Jakes Gerwel-huldeblyksviering

Met die jaarlikse huldeblyksviering in November, wil ons stigting die nalatenskap van prof. Jakes Gerwel vier deur innoverende denke en ope diskoers aan te moedig. Vanjaar word ’n daglange program beplan met prikkelende paneelbesprekings, afgewissel deur gedigte-en-musiekaanbiedings, filmwerk en ander kunsvorme.

Hou die webblad dop vir verdere besonderhede.

Suidoosterfees – boeke en diskoersprogram

Prof. Jakes Gerwel was instrumenteel in die ontstaan van die Suidoosterfees wat jaarliks in die Kunstekaap-teatersentrum in Kaapstad aangebied word. Die Stigting is betrokke by hierdie fees deur jaarliks die boeke- en diskoersprogram, aan te bied – met van die nuutste boeke en relevantste gesprekke.

2018 se Suidoosterfees vind plaas vanaf 26 April tot 1 Mei 2018.